genesis

LOEMA

PARANORMAAL


CONTACT met het
UNIVERSUM

opsporing(at)loema.nl

FB Loet van der Gouw
Welkom op de pagina "Genesis".


Op deze pagina vertel ik over de periode die in de Bijbel Genesis wordt genoemd en vervolgens de sociaal maatschappelijke situatie na de geboorte van Jezus Christus tot aan vandaag.

Door grote natuurrampen zoals tsunami's, aardbevingen, overmatige regenval, stormen, sprinkhanenplagen, virussen en ziektes, aardverschuivingen en grote branden, die 173.000 jaar vóór Christus op Atlantis en de rest van de wereld hebben plaatsgevonden, is de wereldbevolking behoorlijk uitgedund, of beter gezegd praktisch verdwenen.

We spreken over 9.000 jaar vóór Christus als de "Goddelijke Mens", in de "Bijbel" beter bekent als "God", weer verschijnt om voor de laatste keer op deze planeet opnieuw de mens te muteren.

In Genesis, waar we het nu over hebben, worden de volgende opmerkingen genoteerd:
'Ten dage als God den mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep Hij hen.'

Wat mij betreft is hier sprake van het klonen van een man hetgeen op Atlantis, waar de "Goddelijke Mens " met zijn Engelen waren geland, heeft plaats gevonden. Omdat een man in zijn eentje niet in staat is kinderen voort te brengen heeft de "Goddelijke Mens" na enige tijd met wat materiaal uit één van zijn ribben een vrouw gekloond. Vervolgens hebben zij deze twee in een paradijselijke omgeving gezet, met alle gevolgen van dien.


God en zijn engelen hadden er na verloop van tijd behoorlijk spijt van dat zij mensen, ofwel zichzelf, hadden nagemaakt door mutatie. En de Heere zeide: "Ik zal den mens, dien ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat ik hen gemaakt heb." Ik heb het hier over het "Bijbelse Genesis".
In Kritias van Plato vond ik: 
'En toen Zeus, de God der goden, die naar de wet regeert, bemerkte dat dit ingetogen geslacht tot een minderwaardige staat was vervallen, wilde hij hun een straf opleggen, opdat zij zich zouden matigen en tot bezinning komen.'

Volgens Genesis in de Bijbel vond Noach genade in de ogen des Heeren en werd hem opgedragen een schip te bouwen om zichzelf en zijn familie met koppels van alle diersoorten te redden. Hoe dit afliep weten we.

Tijdens de daarop volgende duizenden jaren heeft een groot aantal Koningen, heersers, geregeerd over de gebieden waar de Israëlieten, Joden, leefden. Zij werden heen en weer geslingerd tussen geloof in God en ongeloof, of beter geloof in allerlei goden waarvan beelden werden aanbeden. Hierdoor hebben zij veel problemen en oorlogen moeten ervaren. God strafte het ongelovige volk keer op keer, hij had blijkbaar alle mogelijkheden om dit te doen. Bekende namen in deze perioden zijn Nimrod, David, Salomo, Nebukadnezar. Plaatsen als Babel, Sodom en Gomorra, Jeruzalem. Landen als Egypte, Kanaän, Babylon, Asyrië. Dan nog het verdeelde Israel in noordelijke en zuidelijke stammen. Reuzen, mensen die ook nog eens bijna duizend jaar werden, gelovigen en goddelozen, veel rook, vuur en lawaai en het 'spreken' van God. Engelen die ook al 'spreken'. Rook- en vuur kolommen. De Bijbel staat er vol van.

Onderweg hebben de Israëlieten van God ook nog even een complete wetgeving ontvangen, waarvan de belangrijkste 10 geboden op een paar stenen tafelen is gekerfd. Op de berg Sinaï heeft Mozes God gesproken, alweer dat spreken. Die is met veel lawaai, rook en vuur op de top geland. Duidelijke taal, dit is de "Goddelijke Mens" die met zijn "Engelen" in hun "Luchtvaartuigen" weer eens op bezoek kwam en met een stapel wetgeving hebben geprobeerd het volk in toom te houden.


Deze geschiedenis is een voorloper van de nu al eeuwen durende religieuze strijd. Religieuze oorlogen zijn op onze planeet schering en inslag tot op de dag van vandaag.

Hier zal ik uitleggen waarom na de geboorte en de kruisiging van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden, door verkeerde interpretatie van feiten, de wereldbevolking helemaal van het padje is geraakt. Joden, Christenen en Moslims aanbidden allemaal hun eigen 'God' waain zij geloven en bestrijden elkaar daarom maar met vuur en zwaard.


Jezus Christus.

Zeven jaar vóór het jaar '0', het jaar waarvan men dacht dat Jezus is geboren, is hij werkelijk ter wereld gekomen. Dat ging eenvoudig door Kunstmatige Inseminatie die op Maria, zijn moeder, werd toegepast. Althans volgens mijn visie die ik baseer op de volgende woorden in de Bijbel:
'Maagdelijke geboorte' dat betekent volgens zeggen: 'zonder toedoen van een man', in dit geval van Jozef dan wel te verstaan. Er schijnt verwarring te zijn rond de uitdrukking: 'Onbevlekte ontvangenis', dat zou met de 'vlekkeloosheid' van Maria te maken hebben; met een onbevlekte ziel ontvangen in de schoot van haar Moeder.
Duidelijke taal zou ik zeggen. Dan nog wordt gesproken over dat Jezus de zoon van God is, hoe duidelijk wil je het hebben.

Het verhaal op zich ga ik niet vertellen, maar ik noem wel even een paar belangrijke namen van mensen, feiten  en plaatsen die het verhaal bevat. Herodes, Gabriël, Engelen, gouden kalveren, Maria, Jozef, herders, Jezus, Engelenschaar, altaren, boeren stal, schapen, ezel en rund, Koningen, kadootjes, Bethlehem, Nazareth, Jeruzalem, Egypte, dromen als waarschuwing.

Dat verhaal kennen we en vieren we ieder jaar onder een denneboom onder het genot van veel eten en drinken.
Ook vrije dagen zijn een belangrijk vast onderdeel van dit feest.
Deze Jezus werd de Zoon van God genoemd en veel Koningen en heersers waren bang hun macht te verliezen omdat hij een almaar groeiende menigte aanhangers om zich heen verzamelde.

Dood, dat moest hij. Dat gebeurde dan ook. Dat verhaal kennen we.
Hij wordt gekruisigd en sterft. Wordt in een graf gelegd en een paar dagen later gestolen en meegenomen door een paar Engelen van God. Bizar natuurlijk, tenzij je begrijpt hoe het werkelijk zit.
Dan neemt Jezus, hij was dus gewoon terug, Petrus, Jakobus en Johannes mee een hoge berg op en verandert zijn gedaante voor hun ogen. Hij klede zich voor de definitieve afvaart naar de hemel. Nu opletten, dit is belangrijke informatie. 'Jezus gelaat straalde gelijk de zon en zijn kleren werden wit als het licht'. 'En zij hoorden Gods stem uit een wolk spreken'.
Hierover ga ik verder maar niets meer zeggen dan dat het wel duidelijk is. Dit komt zo vaak voor in de Bijbel en allerlij andere religieuze geschriften, dat het overbodig is om te zeggen dat we het hier over de 'Goddelijke Mensen' hebben die regelmatig in hun 'luchtvaartuigen' op aarde komen om het volk aan te spreken op hun gedrag en zo te corrigeren.


Omdat in die tijd niemand er meer iets van begreep, er ook geen inzicht was in de betekenis van de  "Grote Kracht" en de "Goddelijke Mens" en de moraal verdwenen was, nam "God" het wijselijke besluit om met zijn "Engelen" van deze planeet te vertekken en zijn "Zoon" mee te nemen. Vandaag de dag komen zij met hun enorme luchtvaartuigen een enkele keer langs om vervolgens zo snel mogelijk weer door te reizen.


Na deze wonderlijke gebeurtenissen bleven de mensen in verwarring achter. Wederom wisselden geloof en ongeloof elkaar af en werden er genootschappen opgericht die allemaal voor zich op eigen gelegenheid en ieder op zijn manier een God eerden. Men is doorgeslagen en heeft vreselijke dingen bedacht om mensen maar te laten geloven in God. Denk hierbij aan de Kruistochten en de Inqiusitie van de Katholieken. Macht stond en staat in het vaandel der kerkelijke leiders.

De belangrijkste groeperingen waren en zijn Christenen, Joden en Moslims.

Christenen kregen nog eens onderlinge verschillen die lange oorlogen voortbrachten. Protestanten en Katholieken bestrijden elkaar tot op de dag van vandaag. Bij de Moslims hebben binnen hun eigen gelederen Soennieten en Sjiieten grote onenigheid gekregen, die tot oorlogen leiden. Bovendien is er een groep fanaten die  door middel van terreur elke groepering die niet in hun God gelooft bestrijden of beter gezegd vernietigen.


Alles bij elkaar hebben we het met z'n allen zover gekregen dat God, in welke uitvoering dan ook, wordt aanbeden en dat hele volksstammen in naam van die zelfde God worden vernietigd.
Dat is wat betreft ons leven op deze planeet, de aarde.


Tot slot.


Als positieve afsluiting wil ik wel aangeven dat ons leven in onzichtbare status, zowel vóór als ná de zichtbare periode, mooie vooruitzichten kent. Aan de 'andere kant' heerst enkel het goede.


Wanneer je meer wilt weten over mijn visie en opvattingen rond voorgaande onderwerpen, dan kun je die lezen in mijn boek: "God, goden en terroristen".
Religies gebaseerd op 'Valsheid in Geschrifte' en 'Goddelijke Moord en Doodslag'.


Zodra ik het boek ga uitgeven zal ik dat bekend maken op Facebook.


Loet.