Home


Welkom.

Al twintig jaar houd ik mij bezig met het traceren van Energie Frequenties in onze leefomgeving, een onderzoek dat 'naast' en 'voorbij' (para) de wetenschap gaat.
Een belangrijk onderdeel daarvan is het contact maken met de "Informatie" die overledenen nalaten in het Universum.
Dat heeft mij veel geleerd omtrent het ontstaan en de geschiedenis van de mens.

                                           Als je mijn visie wilt leren kennen moet je wel ruimdenkend zijn.

Om mijn bevindingen inzichtelijk te maken heb ik, geïnspireerd door mijn waarnemingen en ervaringen, een essay geschreven.
Omdat een boek uitgeven op dit moment geen optie is, ben ik begonnen met het regisseren van een YouTube film, een korte versie van mijn essay waarin ik mijn verhaal met beeld en geluid kan openbaren.

De door mij op paranormale wijze verkregen wetenswaardigheden, samengevoegd met historische en wetenschappelijke informatie, vormen de basis voor dit verhaal.

Ik beschrijf mijn visie op het onstaan van de eerste mens als natuurverschijnsel in het Universum. Dit proces noem ik de "Grote Kracht" of de "Natuurlijke God".
Vervolgens laat ik zien hoe de mens zich tot goden en engelen heeft ontwikkeld. De mens als god, die de voortzetting van het menselijk ras op de Aarde en andere planeten in het Universum probeert te realiseren.


Ik heb de wetenswaardigheden verdeeld in 3 perioden uit mijn geschiedenis van het Universum:
"Vóór-Genesis I": de periode van 680.000.000 jaar tot 285.000 jaar vóór Christus.

"Vóór-Genesis II": de periode van 285.000 tot 173.000 jaar vóór Christus.

"Genesis": de periode vanaf 9.000 jaar vóór Christus tot vandaag.


Degene die het onzichtbare niet ziet, zal niets zien!
By me.


                                                                                              ~


Dit avontuur is begonnen met mijn activiteit: "het opsporen van grote materialen in water- en landbodem".
In samenwerking met Defensie, Koninklijke Marine, Amerikaanse Marine, Kustwacht, Rijkswaterstaat en duikers van de WDSR in Zeeland heb ik experimenten en opsporingen verricht waaruit is gebleken dat mijn werkmethode een effectieve aanvulling op conventionele opsporings methoden is.
Het gaat hier over het opsporen van grote materialen in land- en waterbodem, zoals voer-, vaar- en vliegtuigen, bommen, pijpleidingen en bunkers.


Om een indruk te krijgen van dit werk kun je op mijn YouTube kanaal "loema paranormaal" de uitzending van
"MAN bijt HOND", een "OPSPORING van een BUNKER" in de duinen bij Julianadorp, bekijken.


Foto's:
Een collage van mijn opsporings activiteiten.


Loet.Welkom op de pagina "Vóór-Genesis I".


680.000.000 jaar vC.

Het onstaan van de "mensachtige" in het Grote Universum.


Mijn interpretatie van de uitspraak: "Uit stof zijt gij voortgekomen.......tot stof zult gij wederkeren" is: "Uit het onzichtbare onstaan en weer terug naar het onzichtbare". In de tussenliggende periode zijn wij zichtbaar leven dat op chemisch neuro biologische wijze is ontstaan.


 

Om te beginnen een uitspraak van Albert Einstein:
"Een atoom is een minuscuul EM-veldje met een eigen trillingswaarde/frequentie. De hele zichtbare en onzichtbare kosmos is één groot EM-veld". Ik heb het hier over het leven: atomen, moleculen, cellen, organen en lichamen.

Aansluitend daarop verklaarde Max Planck ooit: "Alle materie ontstaat en bestaat alleen bij de gratie van een kracht, de "Grote Kracht", die de atoomdeeltjes in trilling brengt en ze in het minuscule zonnestelsel van het atoom bijeenhoudt".

 

Om een indruk te krijgen van de omvang van ons Universum het volgende.

Ons zonnestelsel bestaat uit de aarde met daar omheen een aantal planeten die samen rond de zon draaien en bevindt zich in de melkweg welke weer onderdeel is van ongeveer 40 sterrenstelsels, in een sterrenwolk met 10.000 melkwegstelsels , Super cluster. Superclusters. Uit eigen informatie kan ik melden dat buiten de grens hiervan zich een nog veel groter Universum bevindt. Een Super Universum dus.

 Welkom op de pagina "Vóór-Genesis II".

 

Miljoenen jaren reizen door het Grote Universum heeft het geduurd alvorens de eerste mens op onze planeet Aarde werd gemuteerd.

 

In dit deel beschrijf ik de periode van 287.000 tot 175.000 jaar vóór Christus. De eerste mutatie en de ontwikkeling van een volk dat door natuurgeweld werd vernietigd. De plek waar het nog altijd niet terug gevonden continent Atlantis ligt.

 

 

Daarbij maak ik gebruik van mijn informatie uit het Universum die ik vergelijk met zowel de inhoud van Plato's bekende Kritias als verhalen uit de Bijbel.
 Welkom op de pagina "Genesis".


In dit hoofdstuk vertel ik over de periode die in de Bijbel Genesis wordt genoemd en vervolgens de sociaal maatschappelijke situatie na de geboorte van Jezus Christus tot aan vandaag.

Door grote natuurrampen zoals tsunami's, aardbevingen, overmatige regenval, stormen, sprinkhanenplagen, virussen en ziektes, aardverschuivingen en grote branden, die 173.000 jaar vóór Christus op Atlantis en de rest van de wereld hebben plaatsgevonden, is de wereldbevolking behoorlijk uitgedund, of beter gezegd praktisch verdwenen.


Verder bespreek ik de periode van 9.000 jaar vóór Christus tot vandaag, waarin de mens voor de laatste keer op deze planeet is gemuteerd.


Tot slot geef ik een advies over de wijze waarop wij onze leefwijze als mensen beter kunnen veranderen om te voorkomen dat we de natuur op deze planeet Aarde vernietigen.
Ik geef daarbij aan dat in een ver verleden al een vorm van een "Klimkaat Accoord" is gemaakt.